โรคซึมเศร้าเป็นภาวการณ์เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

Last updated: 2018-08-08  | 

โรคซึมเศร้าเป็นภาวการณ์เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

          โรคซึมเศร้าเป็นภาวการณ์เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ จึงส่งผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ให้รู้สึกหดหู่ ท้อแท้ ไม่อยากสนใจกับสิ่งรอบตัวที่เคยชอบหรือปฏิบัติ เบื่อชีวิต และนอนไม่หลับ นั่นก็เป็นเพราะปัจจัยภายในที่เกิดจากการหลั่งฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาท ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์นั้นผิดปกติ

          โดยเฉพาะถ้าสมาชิกในครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้สูงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นั่นเอง และยิ่งหากมีบุคลิกพื้นฐานในทางลบหรือเป็นที่มองโลกในแง่ร้าย ก็เท่ากับเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้

          นอกจากนี้การขาดสารอาหารและมีภาวะโภชนาการไม่ดี รวมถึงการรับประทานแป้งขัดขาวหรือน้ำตาลมากๆ จะทำให้สารซีโรโทนินเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ที่แปรปรวนและกลายเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com