โรคนอนไม่หลับจากปัญหาการปรับตัว

Last updated: 2018-08-08  | 

โรคนอนไม่หลับจากปัญหาการปรับตัว

          เมื่อถึงเวลาใกล้เปิดภาคเรียนหรือคืนก่อนการสอบที่มีความสำคัญ การแข่งขันกีฬา การเจรจาธุรกิจ หรือแม้แต่การทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัวและเพื่อนสนิท รวมถึงการเดินทางไปยังสถานที่แปลกถิ่นหรือเวลาแตกต่างจากเดิม การออกกำลังกายก่อนเข้านอน 4 ชั่วโมง จึงทำให้มีปัญหาการนอนหลับได้ยากหรือหลับไม่สนิท ส่งผลต่อการนอนหลับที่ไม่มีประสิทธิภาพ


         ปัญหาเหล่านี้ในทางการแพทย์เรียกว่า “Adjustment Insomnia” หรือโรคนอนไม่หลับจากปัญหาการปรับตัว ซึ่งมักเกิดจากความตื่นเต้นหรือความเครียดที่อยู่ภายในจิตใจ อีกทั้งหากมีอาการเจ็บป่วยก็ยังเป็นสาเหตุของโรคนี้ได้เช่นกัน แต่หากเราสามารถปรับการนอนหลับได้ หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความตึงเครียดนั้นผ่อนคลายลง ก็จะทำให้การนอนหลับกลับมาสู่สภาวะปกติได้ค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com