โรคซึมเศร้าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แค่เปิดใจแล้วเรียนรู้กับมัน

Last updated: 2018-08-08  | 

โรคซึมเศร้าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แค่เปิดใจแล้วเรียนรู้กับมัน

          โรคซึมเศร้าเป็นอาการความเจ็บป่วยที่คุกคามต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งในปีพ.ศ.2557 คนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าประมาณ 4,000 คนหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยถึงเดือนละ 300 คน ซึ่งถือได้ว่ามากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่นและสวีเดน

 

สิ่งที่มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดภาวะซึมเศร้า

 • เพศ จากผลสำรวจพบว่า เพศชายมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าเพศหญิง
 • พฤติกรรม ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากมีผลต่อระบบสมอง
 • ปัญหาสุขภาพทางกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางรายที่คิดว่าไม่อยากเป็นภาระของลูกหลาน หรือสิ้นหวังต่อการรักษาโรค
 • ปัญหาสุขภาพทางจิต มีความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่มีชื่อว่า “เซโรโทนิน” ซึ่งมีปริมาณลดลง จึงส่งผลกระทบต่ออารมณ์ให้เกิดความซึมเศร้า
 • ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาใหญ่ที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการผิดหวังในความรัก ขาดการดูแลเอาใจใส่ รวมถึงการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาภายในครอบครัว

 

คนไข้จิตเวชคือความน่าอับอายจริงหรือ

โรคซึมเศร้าก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มโรคทางจิตเวช ซึ่งยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มักจะมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ป่วยโรคในกลุ่มนี้

 • กลัวคนอื่นจะว่าเราเป็นคนบ้า ไม่อยากให้ใครรู้ อายต่อเพื่อนร่วมงานและผู้คนรอบข้าง
 • ญาติพี่น้องไม่ยอมรับ ทั้งที่ตนเองก็รู้ว่าป่วยทางจิตจนไม่ไหวแล้ว
 • ตำแหน่งหน้าที่การงานและความมีหน้ามีตาในสังคม

 

ปรับเปลี่ยนและทำความเข้าใจกับโรค

 • ยอมรับและเปิดใจว่าโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชประเภทอื่นๆ ก็เป็นแค่เพียงความเจ็บป่วยที่เหมือนกับโรคทางกายอื่นๆ ทั่วไป
 • ความเจ็บป่วยเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแม้แต่น้อย เมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยทางสมองก็ต้องได้รับการรักษาด้วยยา ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากโรคหวัดหรือโรคความดันโลหิตสักนิดเดียว
 • ควรได้รับการทำจิตบำบัดที่เปรียบเสมือนการดูแลตนเองอย่างใกล้ชิดแบบโรคอื่นๆ
 • สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ แต่จะต้องรับประทานยาและไปพบจิตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
 • สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตเวชมีอาการดีขึ้นก็คือ การมอบความรักและความเอาใจใส่ พร้อมกับเรียนรู้อาการป่วยเพื่อสร้างความเข้าใจจากผู้คนรอบข้าง และจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่จะช่วยไม่ให้อาการแย่ลงไปมากกว่าเดิม

 

          ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์จึงทำให้เราทราบว่า โรคซึมเศร้านั้นมีสาเหตุมาจากการทำงานที่แปรปรวนของสารสื่อนำประสาทที่มีผลต่ออารมณ์ เพราะฉะนั้นการไปพบจิตแพทย์เพื่อได้รับการรักษาไปพร้อมๆ กับการเยียวยาทางจิตใจจากผู้คนรอบข้าง ผู้ป่วยก็จะมีอาการซึมเศร้าที่ดีขึ้นและไม่คิดอยากฆ่าตัวตายในที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com